Desondanks is het mogelijk dat informatie op deze website onvolledig of onjuist is. het Oude Magazijn aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen hiervan.

het Oude Magazijn behoudt te allen tijde het recht de inhoud van deze website op welke reden dan ook te verwijderen, te wijzigen of aan te vullen zonder enige kennisgeving hiervan.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd.

het Oude Magazijn sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met technische storingen.

Bepaalde links op deze website leiden naar gegevens die door een derde partij worden onderhouden en over wie het Oude Magazijn geen controle kan uitoefenen. het Oude Magazijn geeft dan ook geen enkele garantie en aanvaard geen aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van deze websites. Ook aanvaardt het Oude Magazijn geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid van informatie verkregen via deze links.

Het auteursrecht op de inhoud, het beeld, de vormgeving en de programmatuur van deze website berust bij het Oude Magazijn. het Oude Magazijn machtigt u delen van deze website voor niet commerciële doeleinden te kopiëren.

Samen de beste keuze maken?

Wij zetten graag onze ervaring in!